Wieści Rolnicze
Południowa Oficyna Wydawnicza Sp. z o. o.
NIP 6171979904
REGON 251010225
tel. +48 627 47 15 31
ul. Kasprzaka 1A
63-200 Jarocin
[email protected]
Numer dyżurny - 501 267 226