Czyli żeby dbanie o środowisko się opłacało

„Wieści Rolnicze” realizują, finansowaną przez Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich, edukacyjno-informacyjną platformę „I - eko, i - logicznie”. Celem projektu jest przekazanie najaktualniejszej wiedzy (zastosowanej praktycznie) dotyczącej ochrony środowiska w taki sposób, aby uwzględnić ekonomiczne aspekty produkcji rolniczej. Ta produkcja po prostu musi się opłacać i jednocześnie stosować się do założeń Europejskiego Zielonego Ładu.

Dla osiągnięcia założonych celów wykorzystamy wszystkie kanały dotarcia, jakimi dysponują „Wieści Rolnicze”: kanał na YouTube, gdzie opublikujemy 71 filmów, miesięcznik, w którym zamieścimy 30 artykułów w 6 dodatkach tematycznych, platformy streamingowe, gdzie opublikujemy 15 podcastów, portal wiescirolnicze.pl, gdzie zamieszczać będziemy artykuły poświęcone ochronie przyrody oraz ekonomice rolnictwa, (około 100) oraz filmy, media społecznościowe (Facebook oraz Instagram), w ...